GPSติดตามรถ ใช้งานผ่าน  Application iOS, Android ออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับพกพาสามารถดูตำแหน่งรถทั้งหมดในแผนที่และเลือกรถในแผนที่  ได้ตามต้องการและสมารถแชร์ตำแหน่งรถ แชร์ตำแหน่งสถานที่ที่เพิ่มในแผนที่ (POI) ผ่านทาง Line และ mail อื่นๆ ได้ แสดงแผนที่ Google Map และ สัญญาณไฟจารจร ดูเส้นทางย้อนหลัง และเหตุการณ์แจ้งเตือนผ่าน Application ได้

มั่นใจ GPSติดตามรถ เลือก สยามจีพีเอส "ผู้ประกอบการหายปวดหัวพนักงานขับรถ ด้วย GPS ติดตามรถยนต์"