โปรแกรมซ่อมบำรุงรถยนต์ โปรแกรมซ่อมบำรุงรักษารถ – Car Maintenance Programs มีอยู่ในระบบ GPS Tracking
GPSติดตามรถ ทางบริษัทฯ ได้ออกแบบโปรแกรมแจ้งเตือนรายการซ่อมบำรุงรักษารถ และ พรบ. ประกันภัย

ระบบ GPS ติดตามรถยนต์

ระบบ GPS ติดตามรถยนต์


ระบบ GPS ติดตามรถยนต์ ใช้ โปรแกรม GPS ติดตามยานพาห
ส่วนหนึงต้องมีโปรแกรมซ่อมบำรุงรักษารถในด้านการบำรุงรักษาชิ้นส่วนของตัวรถต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่า ชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถชิ้นไหนที่ครบกำหนดในการเปลี่ยน ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งานได้หลายลักษณะ เช่น แจ้งเตือนตามช่วงเวลา แจ้งเตือนตามระยะทาง แจ้งเตือนตามชั่วโมงการทำงาน ซึ่งหัวข้อทางผู้ใช้งานสามารถกรองรายงานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สายพาน เครื่องยนต์ ยางรถ ต่อทะเบียน ประกัน อื่นฯ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดมีการเปลี่ยนรายงานที่แจ้ง โปรแกรมจะสามารถแจ้งเตือนผ่านหน้าจอโปรแกรมทาง Web Application และ Email ได้

โปรแกรมซ่อมบำรุงรถยนต์ หรือ โปรแกรมซ่อมบำรุงรักษารถ – Car Maintenance Programs เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการจัดการ ให้โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุงรักษารถจะช่วนลดต้นทุนดารปฎิบัติงาน ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทำงานซึ่งช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ละเอียดขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดการงานเอกสารกองโตอีกต่อไป เพราะมีระบบการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา ระบบจะเก็บข้อมูลในส่วนต่างๆเพื่อประมวณผลหรือตรวจสอบการทำงานโดยโปรแกรมซ่อมบำรุงรักษารถ จะบริหารจัดการแผนงานบำรุงรักษาให้มีความยึดหยุ่น เพื่อรองรับแผนงานตรวยสอบเปลี่ยนแปลงอะไหล่ ซ่อมแซม หรือแผนงานซ่อมบำรุงในอีกหลายรูปแบบ โดยใช้ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์

Tags:#ระบบ GPS ติดตามรถยนต์#ระบบ GPS#GPS#โปรแกรมซ่อมบำรุงรถยนต์#Car Maintenance#โปรแกรมซ่อมบำรุงรักษารถ