ร่วมงานกับเราเพื่อก้าวไปเป็นผู้นำบริการระบบ GPS Tracking

ร่วมงานกับเรา

Programmer

คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถพิเศษด้านการพัฒนา Programming
– มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม Java Script Node.JS และ AngularJS 2
– มีประสบการณ์ด้านการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเกิน 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

GPS Technician

คุณสมบัติ
– ช่างติดตั้ง GPS ประจำสาขาสามารถออกต่างจังหวัดได้
– เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– มีความสามารถด้านระบบไฟฟ้ารถยนต์
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ

Sale

คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรีด้านสาขางานที่เกี่ยวข้อง
– มีพื้นฐานด้านการขาย
– มีประสบการณ์ด้านการขายระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้

พนักงานคีย์ข้อมูล

คุณสมบัติ
– ตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัด อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์
– มีใจรักการบริการและดูแลลูกค้า

ตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ
– ตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัด อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์
– มีใจรักการบริการและดูแลลูกค้า

ตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ
– ตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัด อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์
– มีใจรักการบริการและดูแลลูกค้า

คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถพิเศษด้านการพัฒนา Programming
– มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม Java Script Node.JS และ AngularJS 2
– มีประสบการณ์ด้านการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเกิน 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

– ช่างติดตั้ง GPS ประจำสาขาสามารถออกต่างจังหวัดได้
– เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ยานยนต์
– มีความสามารถด้านระบบไฟฟ้ารถยนต์
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
– ช/ญ อายุ 20-30 ปี
– วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา
– วุฒิปริญญาตรีด้านสาขางานที่เกี่ยวข้อง
– มีพื้นฐานด้านการขาย
– มีประสบการณ์ด้านการขายระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้
– มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

– ตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัด อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์
– มีใจรักการบริการและดูแลลูกค้า
– ติดตั้ง GPSติดตามรถยนต์ (ทางบริษัท มีการอบรมทีมช่างให้ตัวแทน)
– สอนโปรแกรม Trackingให้ลูกค้า (ทางบริษัท มีอบรมให้ตัวแทน)