GPS ติดตามรถแทรกเตอร์ GPSติดตามรถแบคโฮ ติดSensor น้ำมันฟรี
ผู้ประกอบการหายปวดหัว พนักงานขับรถ ด้วยGPSติดตามรถ

GPS ติดตามรถแทรกเตอร์ GPSติดตามรถแบคโฮ ติดSensor น้ำมันฟรี
สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่มีรถแบ็คโฮและรถแทรกเตอร์ดำเนินธุรกิจ ไม่พ้นปัญหาเรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือการทุจริตน้ำมัร และเวลาการทำงาน และรอบการทำงาน หรือ พนักงานนำรถไปรับงานส่วนตัว ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกินจริงโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อนำอุปกรณ์ระบบ GPS Tracking หรือ GPSติดตามรถ ติดรถแบ็คโฮและรถแทรกเตอร์ทำให้ทราบปริมาณการใช้น้ำมัน และเวลาการทำงานของพนักงานขับรถได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ลดต้นทุนและได้บริหารการจัดการได้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดูจำนวนรถได้หลายคันพร้อมกัน และเพิ่มสถานที่ POI ได้ไม่จำกัด มีรายงานสตาร์รถ-ดับเครื่องยนต์ และดูเดินรถย้อนหลังได้และอื่นๆ