GPS Tracking GPSรถบรรทุก GPSรถลากจูง GPSรถวัตถุอันตราย GPSรถตู้ GPSกรมการขนส่งกำหนดรับรอง DLT GPS

GPS Tracking ขนส่งทางบกรับรองให้ติดตั้ง GPSรถบรรทุก รถ10ล้อ

บทข้อกำหนดโทษกระทำความผิด เกี่ยวกับการใช้ GPS Tracking สำหรับ GPSรถบรรทุก GPSรถโดยสาร GPSรถวัตถุอันตราย GPSรถลากจูง GPSรถสิบล้อ
กรมการขนส่งทางบกจัดตั้ง “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”
เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะไทย เพื่อติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS

โดยกลุ่มรถเป้าหมายโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS “
รถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภททุกคัน
รถบรรทุก ลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคัน
– รถโดยสารสาธารณะ ทุกคัน รถลากจูง และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ทุกคัน ที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS และเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ ตั้งแต่ 25 ม.ค. 59 เป็นต้นไป
– รถโดยสารสาธารณะ ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2560
– รถตู้ร่วม บขส. ติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายใน 31 มีนาคม 2560
– รถลากจูง ติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายในปี 2560
– รถบรรทุกสาธารณะ ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2561
– รถบรรทุกส่วนบุคคล ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2562

 

บทกำหนดโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ GPS Tracking (DLT GPS)
ข้อความผิด ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ การลงโทษขั้นต่ำ
1.ขับรถเร็วเกินกำหนด ผู้ประกอบการ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 36/131 ไม่เกิน 50,000บาท 5,000บาท
การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 3(11))
ผู้ขับรถ ขับรถโดยใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 111/161 ไม่เกิน 5,000บาท 1,000บาท
2.ไม่แสดงตัวตนผู้ขับรถ ผู้ประกอบการ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 36/131 ไม่เกิน 50,000บาท 10,000บาท
(ไม่รูดบัตร) การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 3(7))
ผู้ขับรถ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 102(4)/127 ไม่เกิน 5,000บาท 1,000บาท
การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 5(2(ง))
3.ใช้ใบอนุญาตขับรถผิด ผู้ประกอบการ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 36/131 ไม่เกิน 50,000บาท 10,000บาท
ประเภทหรือผิดชนิดหรือ การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 3(1) ก)
สิ้นอายุ
ผู้ขับรถ ปฎิบัติหน้าที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาต 93/151 จำคุกไม่เกิน2ปี/ปรับไม่เกิน ส่งพนักงานสอบสวน
สิ้นอายุ 40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ดำเนินคดี
4.ขับรถเกินชั่วโมงการ ผู้ประกอบการ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 36/131 ไม่เกิน 50,000บาท 10,000บาท
ทำงานที่กำหนด การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 3(1) ข)
ผู้ขับรถ ปฎิบัติหน้าที่ขับรถเกินจำนวนชั้วโมงที่กฎหมายกำหนด 103 ทวิ/127 ไม่เกิน 5,000บาท 1,000บาท
5.ไม่ติดตั้งเครื่อง GPS ผู้ประกอบการ เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด 71/148 ไม่เกิน 50,000บาท 10,000บาท
ในกฎกระทรวง
ผู้ขับรถ 0
6.ไม่ส่งข้อมูล GPS/ไม่ใช้ ผู้ประกอบการ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 36/131 ไม่เกิน 50,000บาท 10,000บาท
ระบบ GPS การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 3(10))
ผู้ขับรถ ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน 102(4)/127 ไม่เกิน 5,000บาท 1,000บาท
การขนส่งตามกฎกระทรวง (ข้อ 5(2 (ง))
www.siamgps.co.th หรือ www.gps-siamgps.com

ข่าวศูนย์กรมการขนส่งทางบกที่ https://gps.dlt.go.th/
ข่าวใหม่ล่าสุดจาก DLT GPS กรมการขนส่งทางบกรับรองสำหรับรถตู้โดยสาร รับใบรับรองต่อทะเบียนได้ทันที รองรับเครื่องอ่านใบขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ฟังก์ชั่นครบได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เหมาะสำหรับ รถทัวร์ รถโดยสารสาธารณะ รถบัส รถท่องเที่ยว รถตู้โดยสาร และรถบรรทุก รถ10ล้อ รถลางจูง รถวัถุอันตราย

คุณสมบัติ GPS กรมการขนส่งทางบกรับรอง สำหรับรถทัวร์ รถโดยสาร รถสาธารณะ รถตู้ และรถบรรทุก รถลางจูง รถวัตถุอันตราย ทุกประเภท
– รองรับเครื่องอ่านใบขับขีแถบแม่เหล็ก มาตราฐานกรมการขนส่งทางบก
– เสียงการแจ้งเตือนใช้ใบขับขี่ผิดประเภท
– ดูตำแหน่งติดตามรถตลอด 24 ชั่วโมง
– ดูผ่าน websiteไม่ต้องลงโปรแกรม
– ดูผ่าน application ผ่านมือถือได้
– แสดงความเร็ว และที่อยู่ของรถ สถานะเครื่องยนต์
– ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี (Server เก็บข้อมูลดิบ)
– รองรับการใช้งานผ่าน Web browser : Chrome, Firefox, Safari
– กำหนดสิทธิ์ระดับ Login ได้
– มีความปลอดภัย User และ Password เป็นส่วนตัว
– สามารถจัดกลุ่มรถ เป็นกลุ่มรถได้
– สามารถกำหนด User เพื่อดูรถเป็นรายคัน หรือ รายกลุ่มได้
– สามารถกำหนดจุดสนใจ หรือ POI ได้ไม่จำกัด
– ดูเดินรถย้อนหลัง เลือกวัน/เวลาได้
– สามารถตรวจสอบรายงานเข้า-ออกสถานที่ POI รายงานการจด ต่างๆ และดูกราฟความเร็ว กราฟน้ำมัน บันทึกเป็นไฟส์ PDF Excel ได้
– ดูสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง
– รายงานการใช้งานตัวรถ แบบละเอียดมีหลายรายงาน
– มีแบตเตอรี่สำรอง มีการแจ้งเตือนกรณีไฟไม่เข้ากล่อง GPS
– แจ้งเตือนเมื่อความเร็วเกิน
– วัดระดับน้ำมันแบบอนาลอก และรองรับน้ำมันดิจิตอลด้วย OBD2 เชื่อมต่อ ECU ที่รถได้
– ระบบแจ้งเตือน ผ่าน email หรือ Web และ App
– อุปกรณ์GPS เก็บข้อมูลสำรองได้ประมาณ 1เดือน กรณีที่อุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัพท์หรือโครงข่ายโทรศัพท์ไม่ได้

การใช้งานอุปกรณ์GPS Tracking นำรถไปตรวจสภาพการทำงานของอุปกรณ์ GPS Tracking
1. สตาร์ทเครื่องยนต์
– GPS จะมีเสียงร้อง เพื่อให้รูดใบขับขี่
2. รูดใบขับขี่ กับเครื่องอ่านใบขับขี่แถบแม่เหล็ก
– หากใบขับขี่ถูกประเภท เสียงจะหยุดร้อง
3. ข้อมูลใบขับขี่จะส่งไปยังศุนย์เทคโนโลยีกรมการขนส่งทางบกทันที่
4. ติดเครื่องยนต์ หรือ เปิดสวิทค้างไว้จนกว่าตรวจการทำงานของ GPS เสร็จสิ้น (ห้ามดับเครื่องยนต์จนกว่ากรมการขนส่งแจ้งผ่าน)
**ถ้าดับเครื่องยนต์ทันที ข้อมูลการรูดบัตรจะไม่ถูกส่งที่ web กรมการขนส่งทางบก

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_product_category() in /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php:556 Stack trace: #0 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): WGDR->google_dynamic_retargeting_code('') #1 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #2 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #3 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-includes/general-template.php(2900): do_action('wp_footer') #4 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/views/theme-support-footer.php(11): wp_footer() #5 /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/theme-support.php(90): require('/home/ in /home/cp315451/public_html/xn--82c8bhd3beu0b3ab5j.com/wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php on line 556